BabyBio

Nogle gange i årets løb viser BabyBio film specielt for småbørnsforældre. Mor og/eller far kan tage babyen med ind i salen til dæmpet lys og lyd eller overlade pasningen til biografens søde babysittere.

Mødregrupper er meget velkomne til at kontakte biografen omkring ønsker om film I gerne vil se samt om dato og tidspunkter som passer jer bedst. Kontakt biografen på mail@biolangeland.dk

Nedenfor vises planlagte BabyBio film.